Historia

Spółdzielnia mieszkaniowa 3 Maja

Założona w 1929 roku